Obecný

Sebevědomé vzorce chovu dítěte

Sebevědomé vzorce chovu dítěte

Každý rodič chce, aby jeho dítě mělo svou vlastní identitu a sebevědomí. Americká nemocniční oddělení dětské pedagogiky Güzide Soyak s vámi sdílí zlaté vzorce. Je třeba věnovat pozornost mnoha bodům, aby bylo zajištěno, že emoční a sociální zralost je pokročilá, dokonce i meze sebe a ostatních, komunikační schopnosti jsou dostatečné a adaptační schopnost je vysoká, otevřená kritice a poskytuje řešení, která mohou přinést řešení. Mnoho rodičů zaměňuje omezení kontroly chování se sebevědomím.

Od prvního dětství existuje mnoho úkolů pro rodiče, aby zjistili základní pocit důvěry. Včasné naplnění základních potřeb, bezpodmínečná láska a přijetí jsou prvními kroky v silném vztahu rodič-dítě. Dítě, které se cítí milované a potřebuje včas, pochopí, že je také respektován. V tomto období, kdy je vaše intuice velmi silná, bude vaše emoce cítit dojmem silnější než slova.

Každé dítě je jedinečné a jedno dítě je na rozdíl od ostatních, i když jsou sourozenci. Respektování rozdílů a neprovedení srovnání jim umožní uvědomit si své vlastní schopnosti. Navázání očního kontaktu při komunikaci, mluvení slovy přiměřenými věku, umožnění mu vyjádřit se, péče o projev emocí posílí komunikaci. Je také důležité, aby postoje rodičů byly důsledné a čestné. Být nekonzistentním vzorem vede k negativním zprávám o vlastní kompetenci dítěte. Je také zcela normální, že děti jsou zmateny rodiči, kteří nejprve vyslechnou své myšlenky o tom, jak vypadají a zda je jejich chování přijato či nikoli. Vzájemná úcta je základním prvkem vztahu. Přijmout ho jako jednotlivce. Když bude vidět jeho práva a starat se o ně, bude se cítit cenným.

Dá se říci, že zdravé domácí prostředí umožňuje rozvíjet sebedůvěru ve vztazích, kde neexistuje protekcionistický přístup. Spolu s rodinou ovlivňují sebedůvěra dítěte také měnící se podmínky prostředí v nadcházejících letech a sociální prostředí, ve kterém jsou ovlivněny. Přes všechny možné negativní účinky je zdravý vztah rodič-dítě nejdůležitějším faktorem rozvoje sebevědomí.