Obecný

Postoj otce určuje chování dítěte

Postoj otce určuje chování dítěte

Podle studie zveřejněné v časopise Journal of Child Psychology and Psychiatry, pokud otcové projeví lásku a péči o své děti v prvních 12 měsících, mají tyto děti v budoucnu jen zřídka poruchy chování.

Pozitivní účinek zájmu otce je ještě větší u chlapců. Ve studii 192 rodin britští vědci analyzovali vztah otec-dítě. Když děti dosáhly věku jednoho roku, byl vyhodnocen vývoj chování a stav.

Zatímco u dětí otců, kteří projevili intenzivní zájem, byl menší behaviorální problém, bylo zjištěno, že problémy chování se zvýšily u dětí otců, kteří se o dítě více zajímali a byli s ním zaneprázdněni.

Vědci, nesouvisející otcové, jsou zodpovědní za poruchu chování dětí, že nemají údaje, ale zájem otce, chování dítěte pozitivně ovlivněno, řekl.

Podle vědců je vývoj dítěte v této oblasti velmi důležitý, dokonce i v prvních měsících.

Zdroj: www.ntvmsnbc.com