Vývoj dítěte

Jak se dítěti říká svátost oběti?

Jak se dítěti říká svátost oběti?

Provedení příbuzných a přátelských návštěv, pokud je to možné, nákup nového oblečení pro dítě, vyprávění příběhů a příběhů o festivalu pomůže dítěti rozvíjet povědomí o festivalu. Během prázdnin, vedení dítěte k návštěvě svých přátel a rodin přátel, bude dovolená příjemnější.Pozor na dětskou psychologii během Eid al-AdhyJak vyjádřit Eid al-Adha konkrétně pro děti, je věcí větší citlivosti. Zde by se měl zvážit věk a vývoj dítěte. Je užitečné vyhnout se používání slov jako „oběť“ a „smrt Özellikle“, zejména pokud abstraktní pojmy do věku 7 let pro dítě ještě nejsou jasné. Koncept oběti by neměl být propracován, pokud se na to dítě nezeptá. Namísto zaměření na porážku obětí je třeba zdůraznit sociální rozměr oběti a oběti. Bylo by přesnější vysvětlit, že lidé pomáhají během svátku, navštěvují příbuzné a poskytují peníze a jídlo lidem, kteří nemají kondici. Měli bychom říci, že maso je velmi prospěšnou živinou pro lidské zdraví a růst dětí, ale děti rodin se špatným zdravím nemohou během roku jíst hodně masa, ale díky této hostině se jim říká, že je jim poskytováno maso. Mělo by být vysvětleno, že děti těchto rodin jsou šťastné z konzumace masa a mohou být zdravější.Pro zvědavé děti… Pro děti, které se chtějí dozvědět něco více, mohou rodiče říci, že všechny živé věci na světě si navzájem pomáhají, například květiny pomáhají včelám vyrábět med a pomáhají nám živit se medem v jejich včelách. Rostliny a zvířata; že lidé chtějí jíst a jíst sami; podobně lze říci, že lidé chtějí, aby zvířata těží z vlastního mléka, vajec, vlny a masa. Lze tedy říci, že živé věci si navzájem pomáhají a že zvířata jsou velmi šťastná. Rodiče mohou říci, že to moc nevědí, protože je to práce řezníků, ale že řezníci zvířata dobře znají a jejich životy nespalují. Lze také říci, že zvířata, jako jsou výše uvedená, jsou velmi šťastná, že lidé budou jíst a jíst sami. Při vyprávění dětem po 7 letech by měl být důraz kladen spíše na krásu a duchovní význam hostiny než na nože, řezání a obětování. Zde lze konstatovat, že tento festival je modlitbou, která by se měla konat jednou ročně, stejně jako ostatní uctívání, abychom získali dobré skutky a příležitost ke spolupráci.Měly by děti sledovat oběť?Děti mladší 7 let by nikdy neměly být svědky oběti, a to ani z dálky. porážku zvířat a konzumaci masa lze považovat za normální situaci pro děti, které vyrůstají v centru města, může to mít traumatické následky pro cizí a citlivé dítě jako strukturu. Pokud je však svědkem nebo je pravděpodobné, že bude přítomen, mělo by se konstatovat, že zvíře není zraněno, nadané a šťastné, že nás krmí.Může v budoucnu u dětí dojít k traumatu?Vidíme, jak dospělí jedí maso od řezníka, který nejí obětní maso. V závislosti na vývoji dítěte, věku a způsobu, jakým je svědkem situace, může nechat dítě na škodu, která může ovlivnit jeho budoucí život. Děti by měly být drženy co nejdále od těchto situací a dítě, které nechce jíst obětní maso, by nemělo být nuceno. Stejně tak bu, tohle je maso ovcí, které krmíš „eti Maso krávy stojící v zahradě včera“ a podobné věty by neměly být použity. Je pravda, že dospělí musí během oběti krmit prstu čelo krví? je chování. Bez ohledu na věk dítěte by otázky položené obětí nebo svátkem neměly být ponechány nezodpovězeny nebo předávány. Dítě by nemělo být ignorováno a informováno tak, aby rozumělo tomu, co se kolem něj děje.