Psychologie

Účinky chování otce na vývoj dítěte

Účinky chování otce na vývoj dítěte

V životě dítěte jsou role rodičů odlišné a žádný z nich nemůže převzít roli druhého. Dnes se bál a přemýšlel nadávat dítě, když se vrátil domů v „otcovském“ modelu a řekl, že pomalu zmizel. Mehmet Yavuz říká, že rodiče si nyní více uvědomují výchovu dětí.

Otcové nyní chápou více ...

V tradičních rodinách může otec přijít na mysl, autoritářský model, který vydělává peníze a odpovídá potřebám domu. Ale v dnešní době, zejména v rodinách, kde matka pracuje, se role otce artikka dramaticky změnila. Staří tvrdí a rozzlobení otcové byli nahrazeni důvtipným, roztomilým „mužským“ modelem, který se zajímal o své dítě, efektivní při řešení problémů.

Cesta k dobrému otci prochází trpělivostí a zkušenostmi!

Uvedení, že zájem dětí a oddanost jejich matce v prvních letech, bylo směřováno k otci od druhého věku. Yavuz zdůrazňuje, že správnou komunikací ve vztahu otec-dítě je fyzický kontakt a společný trávení produktivního času. Yavuz říká, že nikdo se nenarodí jako „dobrý otec“, a zdůrazňuje, že být otcem bude dosaženo láskou, zkušeností, trpělivostí a poznáním.

Otče, nejdůležitější zdroj důvěry pro dítě…

otec; je nejdůležitější model kolem dítěte. Nejdůležitějším bodem ve vztahu otec-dítě, který se může lišit podle chlapců a dívek, je to, že důvěra v otce v dětství hraje v dospělosti vážnou roli. Rodiče, kteří si to uvědomují, si myslí, že každý krok je investicí do budoucnosti dítěte. Yavuz, otcové se studiemi u mužských otců, zdůraznil, že dítě je relevantnější. Dodal, že chlapec má s otcem více společných zájmů. Yavuz zdůraznil, že otec je pro dívky jedinečným zdrojem důvěry.

Dobrý model otce urychluje vývoj dítěte a zvyšuje sebedůvěru otce. V rodinách se zdravým vztahem otec-dítě uspěje dítě, které od svého otce miluje a věnuje pozornost, uspěje jak ve společenském, tak ve školním životě a zdokonaluje své manuální dovednosti s podporou svého otce.

Získání sexuální identity skrze otce

První „mužský“ model, který dítě pozná, je otec. Yavuz, zejména mužské modely sexuální identity od otce, dívky ve smyslu uznání a důvěry v opačné pohlaví, jsou otcem zdůrazněny.

Vztah otec-dítě nastane v mysli konceptu „dobrého otce“ dítěte, že podpora matky je nevyhnutelná, což naznačuje. Yavuz řekl, že vztah mezi rodiči dítě velmi ovlivnil. Proto je pro duševní zdraví dítěte nesmírně důležité, aby matka správně definovala koncept otce baba pro dítě a neodporovala jeho chování.

Pozor ve vztahu otce a dítěte!

* Dítě by mělo projevovat lásku, péči a čas.
* Je důležité vyhovět zdravotním, výživovým a čisticím potřebám dítěte. Tento vztah je důležitou součástí zdravějšího budoucího vztahu.
* Přijmout dítě tak, jak je, by se nemělo srovnávat s ostatními.
* Snaha dítěte by měla podporovat pozitivní chování, tváří v tvář poruchám by měla být trpělivá, klidná a konstruktivní.
* Všechna chování by měla být pro dítě dobrým vzorem.

Neurolog
Dr. Příklad: Mehmet Yavuz