Obecný

Je ultrasonografie v těhotenství nebezpečná? (1)

Je ultrasonografie v těhotenství nebezpečná? (1)

Ultrasonografie je přijímána jako bezpečná a účinná metoda pro hodnocení plodu. Ultrasonografické vyšetření prováděné během sledování těhotenství se nazývá „porodnická ultrasonografie“. Od svého zavedení v poslední čtvrtině sedmdesátých let je ultrasonografie jedním z nejdůležitějších a nezbytných nástrojů používaných v oboru porodnictví.
Ultrazvuková zařízení v reálném čase, která se dnes používají, odrážejí obrazy pohybujícího se plodu na obrazovce monitoru a umožňují vyšetření plodu. K získání těchto obrazů se používají vysokofrekvenční zvukové vlny. Tyto vlny jsou produkovány sondou zvanou „převodník“. Tato sonda je zařízení, které přichází do styku s matkou břicho.
Tyto zvukové vlny emitované ze sondy se odrážejí z různých tkání v různých poměrech a formách a vracejí se ke stejnému převodníku. Tyto odrazy, které se navzájem liší, jsou zpracovány počítačem a promítnuty na monitor jako obrazy. Tento obrázek se nazývá „ultrazvuk“.
Pohyblivé obrazy, jako je srdeční rytmus plodu nebo pohyby dítěte, jsou monitorovány na monitoru. Podobně mohou být abnormality plodu detekovány zkoumáním obrázků. Plod může být opět vyhodnocen měřením vývoje.
Jaká jsou hlavní použití ultrazvuku během těhotenství?
1. Diagnostika a hodnocení časného těhotenstvíGestační vak může být detekován transvaginální ultrasonografií již za 4,5 týdne.2. Nízká hrozbaPokud dojde ke krvácení v časném těhotenství, je ultrasonografie hodnoceno, zda je plod živý či nikoli. Fetální srdce bije 5,5-6. To lze detekovat pomocí pokročilých ultrazvukových zařízení od prvního týdne. Ultrasonografie se také používá k diagnostice případů, jako je „zmeškaný potrat“, kdy dítě umírá v lůně nebo prázdný vak, kde se nikdy nevyvíjí. Podobně hraje ultrasonografie mimořádně důležitou roli v diagnostice mimoděložního nebo krtkovského těhotenství.3. Hodnocení velikosti gestačního vaku a ploduMěření určitých délek plodu odráží věk těhotenství. To je patrné zejména v časném těhotenství. U pacientek, které si nepamatují poslední menstruační období, poskytují fetální měření důležité informace o počtu týdnů těhotenství. V pozdějších stadiích těhotenství poskytují měření plodu, hlavy a břicha plodu cenné vodítka o hmotnosti a vývoji dítěte.

Přečtěte si více příští týden ...