Obecný

Co je azoospermie a jak je diagnostikována?

Co je azoospermie a jak je diagnostikována?

Yücel Karaman, koordinátor střediska IVF v Bruselu, poskytl důležité informace o diagnóze azoospermie.Co je Azoospermia?Azospermii lze jednoduše vyjádřit jako nepřítomnost spermatických buněk v spermatu. Počet spermií v spermatu produkovaném po sloučení by měl být alespoň 20 milionů na mililitr. Případy s hodnotami nižšími než toto číslo jsou považovány za oligospermie, zatímco žádné spermie nejsou považovány za azospermie. V důsledku testů je téměř nemožné, aby si osoba všimla nepohodlí způsobených nepřítomností živých nebo mrtvých spermatických buněk v spermatu, aniž by provedla určité testy.Jak a proč se vyskytuje Azospermia?
Azoospermie může nastat z mnoha důvodů. Jedním z důvodů může být popisování zastavení produkce spermatických buněk ve varlatech a dalším důvodem může být zúžení kanálů, které plní funkci výboje. Oba stavy mohou být vrozené poruchy člověka nebo se mohou vyskytnout na celý život z jakéhokoli důvodu. Nicméně pacienti s azoospermií jsou obvykle genetičtí. Tímto způsobem je možné vidět u dětí, zda je v rodině nějaké nepohodlí. Ačkoli genetická onemocnění nejsou běžná, je třeba je brát v úvahu, protože mohou nastat spontánně a způsobit emoční krize a testy by neměly být zanedbávány. Jak je diagnostikována azoospermie?Pokud existuje podezření na azoospermii, je třeba provést několik samostatných spermiogramů po dobu několika týdnů, aby bylo dosaženo definitivních závěrů. Výsledkem testů, které mají být provedeny s ohledem na varování lékaře, je 95% pravděpodobnost. Hormony, které stimulují tvorbu spermií ve vejcích, jako je FSH, LH a Testesterone, jsou kontrolovány na potvrzení azoospermie. Současně, pokud je azoospermie genetická, použijí se speciální testy, jako je mikrodelece a chromozomová analýza, a snaží se dosáhnout konečných výsledků. Více informací naleznete v azospermii.