Obecný

Dětská psychologie

Dětská psychologie

Dětská psychologie
Autor: Prof.Haluk Yavuzer
Vydavatel: Remzi Kitabevi

Tato kniha, která byla připravena vysvětlit rodičům, učitelům, odborníkům a pedagogům veškerý vývoj dítěte od prenatálního období do konce puberty, je také příručkou základní vývojové psychologie.

OBSAH
ÚVOD: HISTORIE A ZPŮSOB DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE
Předmět dětské psychologie
Stručná historie dětské psychologie
Pohledy západních myslitelů a pedagogů na dětskou psychologii
Názory turecko-islámských myslitelů a vychovatelů na dětskou psychologii
Metody v dětské psychologii
Metody používané v dětské psychologii
ČÁST 1: VYŠETŘOVÁNÍ VÝVOJE
Definování rozvoje
Základní principy rozvoje
Fáze vývoje
1. Vývoj v prenatálním období
2. Postnatální vývoj
Fyzický vývoj
Kognitivní vývoj
Vývoj motorů
Vývoj jazyka
Emoční rozvoj
Sociální rozvoj
KAPITOLA 2: VÝVOJ V DĚTI
Fyzický vývoj
Základní fyziologické potřeby
56 Kognitivní vývoj
Vývoj motorů
Vývoj motorických dovedností
Vývoj jazyka
Emoční rozvoj
Teak v dětství
Některé typické typy Twitteru
Emoční vývoj podle Freuda a Eriksona
Sociální rozvoj
KAPITOLA 3: VÝVOJ V PRVNÍM DĚTI
Fyzický vývoj
Kognitivní vývoj
Vývoj motorů
Vývoj jazyka
Faktory ovlivňující vývoj jazyka
Jazykové nedostatky
koktání
Emoční rozvoj
Některé typické typy Twitteru
Obranné mechanismy
Role rodičů v emočním vývoji dětí
Sociální rozvoj
Kritické věky v raném dětství
Dva a půl věku
Pět let
KAPITOLA 4: VÝVOJ V POSLEDNÍM DĚTI
Kognitivní vývoj
Sociální rozvoj
Kritické věky v nedávném dětství
Nižší věk
Deset let
KAPITOLA 5: SEXUÁLNÍ ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Trénink toalety a sexuální emoce
Otevřenost nebo důvěrnost a výsledky v sexuální výchově
Odpovědi na sexuální otázky
Postoj matky a otce k sexuální výchově v Turecku
KAPITOLA 6: DĚTSKÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: RODINNÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA A UČITEL
Role rodiny v psychosociálním rozvoji
Rodinné účinky na dítě
Význam postojů a chování rodičů pro děti v rodině
Nejčastější postoje a chování dětí matek a otců
Disciplína aplikovaná matkou a otcem
Nedostatek emoční interakce a distribuované rodiny
Hlavní úvahy o matce a otci
Vztahy s přáteli
Seskupení a „věk gangů“
školní
Účel vzdělávání a funkce školy
Naše národní vzdělání v roce 2000
Předškolní vzdělávání
Role školy v psychosociálním vývoji dětí
Význam věku zahájení základní školy
Příčiny selhání školy
učitel
Povinnosti a kvalifikace učitele
Typy učitelů
Školení učitelů
Vztahy mezi učitelem a studentem
Aktivní poslech
Školní fobie
Příčiny školní fobie
Důsledky a léčba školní fobie