Obecný

Prvních 6 měsíců vašeho dítěte

Prvních 6 měsíců vašeho dítěte

Vaše prvních 6 let
Autor: Prof.Haluk Yavuzer
Vydavatel: Remzi Kitabevi

Výzkum ukazuje, že chování získaná během dětství formuje osobnostní strukturu, postoje, zvyky, přesvědčení a hodnotové úsudky jednotlivce v dospělosti. Proto musí být jednotlivec od dětství podporován, bezpodmínečné přijetí, pozornost a respekt, učení ke sdílení a asimilaci informací. Z důvodu důležitosti raných vývojových let má tato kniha za cíl vysvětlit vývojové charakteristiky tohoto období a stimulovat a láskyplně blízké podmínky prostředí rodičům.

OBSAH
porod
Novorozenec (0-1 měsíce)
Měsíc 1
Měsíc 3
6. měsíc
9. Měsíc
12. měsíc
18. měsíc
2 roky
2,5 roku
Sestry Vztahy
3 roky
4 roky
5 let
6 let
V prvních 6 letech dítěte
20 nejlepších hraček