Obecný

Co je to?

Co je to?

(Centrum vědy a umění)

POPIS: Vědecké a umělecké centrum je nezávislá soukromá vzdělávací instituce zřízená s cílem zajistit, aby děti předškolního, základního a středního školního věku nebo speciální talentovaní studenti věděli o svých individuálních talentech a využívali je na nejvyšší úrovni rozvíjením svých kapacit.
ÚČEL: Cílem tohoto kurzu je umožnit talentovaným nebo speciálně talentovaným studentům navštěvujícím mateřské, základní a střední školy, aby vyrůstali jako jednotlivci produktivní a problémové, kteří kombinují estetické hodnoty s vědeckými myšlenkami a chováním.
POSLÁNÍ: Poskytnout studentům vysokou úroveň výkonu v oblasti inteligence, kreativity, umění, vůdcovských schopností nebo speciálních akademických oborů podle jejich vrstevníků.
VIZE: Umožnit nadaným nebo speciálně talentovaným studentům v jejich cílových skupinách, aby si byli vědomi svých individuálních schopností a aby je využívali na nejvyšší úrovni rozvíjením svých kapacit.