Obecný

Co je amniocentéza? Kdy se přihlásit?

Co je amniocentéza? Kdy se přihlásit?

Tímto způsobem lze detekovat genetické choroby a infekce plodu. Amniocentéza se také provádí pro stanovení zrání plic plodu a detekce stavu v Rh neshodě. To bylo poprvé vyrobeno v roce 1966 na světě. Amniocentézou je diagnostikováno 99% chromozomálních onemocnění.
Pokud je věk matky pokročilý, v rodině je historie genetického onemocnění, zjistí se, že krevní testy jsou vadné, pokud jsou na ultrazvuku podezřelé obrazy, je-li matka velmi nervózní, rozhodne se amniocentéza. Downův syndrom (trizomie 21), trizomie 13 a 18 jsou nejčastěji testovány. Kromě toho lze snadno diagnostikovat pohlavní chromozomální genetická onemocnění, jako je Turnerův syndrom atd. Tímto způsobem lze také určit pohlaví plodu. Detekce alfa-feto proteinu v plodové vodě umožňuje diagnostiku velmi závažných problémů, jako jsou abnormality fetální nervové trubice, abnormality břišní stěny a anencefalie. Amniocentézou provedenou ve 2. nebo 3. trimestru těhotenství lze určit vývoj plic plodu a informace lze získat hledáním bakterií v plodové vodě, které jsou vystaveny riziku raného těhotenství.
Po zákroku se nastávající matce doporučuje odpočinek. Sexuální styk je po určitou dobu rovněž zakázán. V případě vaginálního krvácení, plodové vody pocházející z vagíny, bolesti břicha, kontrakce břicha a horečky by měla neprodleně kontaktovat lékaře. Pokud je matkou krevní skupina Rh - a otec je Rh +, měla by být po tomto zákroku podána jehla pro nesoulad krve.
Tento proces způsobuje minimum 1 z 200 na 500. Riziko infekce je kolem 1 z 1 000. Riziko poškození plodu je velmi vzácné. Genetická amniocentéza těhotenství 16-17. provádí se během týdne. Konečný výsledek je dosažen do 3 týdnů.
Další alternativou k amniocentéze je odběr choriových klků. Tento proces je na začátku těhotenství; 10-12. týden, konečný výsledek se vezme znovu za 3 týdny. Buď vaginálně nebo vstupem do břicha matky za sterilních podmínek se z placenty odebere malé množství vzorku a geneticky se vyšetří. Nejlepší část tohoto testu je, že umožňuje včasnou diagnostiku, plod je nutný k dalšímu růstu. Komplikace je však vyšší. Existuje větší šance na nesprávnou diagnózu.