Obecný

Neodkládejte matku!

Neodkládejte matku!

Mateřství je pocit, který každá žena chce ochutnat. Rušný pracovní život a rychlé zvyšování odpovědnosti žen však vedou k tomu, že jsou starší matkou. Vedoucí oddělení porodnické a gynekologické kliniky Akademie věd doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Gerekiyor Existuje několik nevýhod, že je matkou v pokročilém věku, “varuje.

: - Je pravda, že se věk těhotenství nedávno zvýšil?
Doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Mnoho žen dává přednost matce v pokročilém věku. Zejména u pracujících žen je stále běžnější stát se starší matkou. Je však známo, že rizika se s věkem zvyšují. Již jedním z prvních rizikových faktorů, které přichází na mysl při rizikovém těhotenství, je pokročilý věk. V důsledku pokroku ve vědě dochází k velkému nárůstu počtu žen, které otěhotněly pomocí technik asistované reprodukce. Mnoho žen, které nebyly těhotné roky, zažívá štěstí, že tímto způsobem otěhotní. Jako přirozený důsledek toho jsou vidět pokročilejší těhotenství. Na druhé straně je skutečností, že rostoucí role žen v sociálním a pracovním životě zvyšuje věk manželství a stává se matkou. V tomto ohledu je každý rok více než dříve více těhotenství v pokročilém věku. U těchto těhotenství je pozorováno významné zvýšení frekvence určitých chromozomálních poruch, zejména Downova syndromu (Mongolismus). Na druhé straně se zvyšuje výskyt systémových onemocnění, jako je hypertenze a diabetes u matky. Z těchto důvodů jsou těhotenství v pokročilém věku považována za těhotenství s vysokým rizikem.

: - Jaký je optimální věkový rozsah pro to, abyste se stali matkou?
Doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Zdá se, že nejvhodnějším obdobím je matka ve věku mezi 20 a 35 lety. Do pokročilé mateřské věkové skupiny jsou zařazeny těhotné matky ve věku 35 let a více.

: - Jaká rizika na matku čekají?
Doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Hypertenze související s těhotenstvím, cukrovka, kardiomyopatie peripartum (prenatální a postnatální srdeční selhání), poporodní krvácení, abnormality placenty, předčasný porod, mrtvě narozený a zvýšený císařský řez patří mezi hlavní problémy těhotných žen s pokročilým věkem matky. Jak se zvyšuje věk matek, zvyšuje se šance na další systémová onemocnění během těhotenství. Toto riziko však může být minimalizováno u pacientů s běžným zdravotním stavem navzdory jejich pokročilému věku.

: - Jaká rizika na dítě čekají?
Doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Být starší matkou nese rizika nejen pro těhotné ženy, ale i pro kojence. Jedním z důležitých problémů, které se objevují u těhotenství nad 35 let, je možnost zvýšené chromozomální abnormality. Downův syndrom (mongolismus) má mezi nimi důležité místo. Onemocnění související s těhotenstvím u matky, hypertenze související s těhotenstvím, cukrovka a abnormality placenty, je dítě vystaveno rizikům předčasného porodu v případech, kdy je dítě předčasně porodeno.

: - Existují nějaká preventivní opatření?
Doc. Dr. Kontaktujte uživatele Tolga přímo Přestože pokročilá těhotenství představují více rizika, lze v tomto ohledu přijmout opatření. Amniocentéza a biopsie choriových klků (CVS), která je jednou z prenatálních diagnostických metod, se účinně používá k detekci chromozomálních abnormalit u pokročilého věku matek. Tito pacienti by měli být pečlivě sledováni kvůli problémům, které se mohou objevit u těhotenství v pokročilém věku nebo onemocnění, která existují před těhotenstvím.