Obecný

Rozvoj inteligence a tvořivosti u dětí

Rozvoj inteligence a tvořivosti u dětí

Rozvoj tvořivosti u dětí
Autor: Dorothy G.Singer Jerome L.Singer
Vydavatel: Gendaş

V této komplexní studii, která zkoumá představivost dětí ve všech aspektech, zkoumají Dorothy a Jerome Singer, jak začínají a vyvíjejí se kreativní hry, od prvního úsměvu dítěte po pozdější hry. Ve své práci představují zajímavé příklady a výsledky výzkumu dětských imaginárních spoluhráčů, mládeže, pravidelných her, tvořivosti a myšlení dospělých. Kapitoly v této knize jsou velmi důležité pro spisovatele, rodiny a režiséry pracující na kreativitě a účinkech her, televize a představivosti po celý život.

OBSAH
Dětské hry
Možnosti kreativity
Imitace a dětské hry začínají
Nejkreativnější hry
Imaginární spoluhráči a představivost
Kognitivní a emoční růst s hrami
Vytváření prostředí pro kreativní hry
Sledování televize a tvořivost
Hrajte jako výrobce
Představivost v pokročilém dětství po skončení kreativních her
Směrem k kreativní dospělým