Vývoj dítěte

Jak rozvod ovlivňuje děti?

Jak rozvod ovlivňuje děti?

Rozvod, který je psychologicky šokujícím obdobím pro manžele, může způsobit, že se manželé dostanou do omylu, že znevažují druhou stranu kvůli negativním emocím způsobeným odloučením. Psycholog Ayşe Yanık Knudsen, který říká, že neudělat tuto chybu, má z hlediska ochrany dětské psychologie velký význam, pokračuje těmito slovy: Tato situace ovlivňuje dětskou psychologii, která je v tomto procesu vážně narušena. V procesu rozvodu je třeba udělat to, že páry si budou navzájem respektovat myšlení dítěte. V tomto procesu by se páry měly snažit udržovat své povinnosti pro matku a otce tak, jak byly zvyklé, a poskytnout svým dětem domácí prostředí, ve kterém se cítí bezpečně. “Sdělte dítěti důvody rozvodu v příslušném jazycePsycholog Ayşe Yanık Knudsen uvedl, že důvody rozvodu by měly být vysvětleny vhodným jazykem, aby dítě mohlo přijmout rozvodový proces a chránit její psychologii, a že tímto způsobem lze dosáhnout zdravého rozvodu. Knudsen pokračuje: fik Nejběžnější rozvod, jedna z nejčastějších příčin rozvodu, již nemůže být dítěti vysvětleno vhodným způsobem, což znamená, že dohoda již není možná a že to poškodí rodinný život. Během této řeči je třeba vzít v úvahu psychologii dítěte a po rozvodu je třeba konstatovat, že koncept rodiny bude i nadále podporovat rodiče stejným způsobem bez jakýchkoli škod. Díky tomu se bude dítě cítit bezpečně. “Doporučení rodičům, kteří jsou v procesu rozvoduPsycholog Ayşe Yanık Knudsen říká, že realizace rozvodu civilizovaným a ohleduplným způsobem má velký význam jak pro páry, tak pro mír dětí, a radí rodičům, kteří jsou v procesu rozvodu: V tomto procesu je u dětí normální neštěstí a introversion normální. Pokud však problémy se smáčením dna, sáním prstů, nešťastím a stahováním přetrvávají déle než 2 měsíce, měli byste získat pomoc odborníka. - V blízkosti a po rozvodu trávte se svým dítětem dostatek času v rámci možností. Společně tyto činnosti vyloučí dítě z myšlenky, že dítě bylo vyloučeno a rodina je rozpuštěna. - Děti se někdy stanou vinnými z rozvodu. Mohl by si myslet, že jeho neplechu je v této záležitosti hnací silou. Proto by měla být slova pečlivě vybrána, aby se tato myšlenka nedostala a zároveň se vysvětlily důvody rozvodu s dítětem. - Nepokoušejte se potrestat svého manžela, protože mu neukáže dítě. V opačném případě to zničí psychologii dítěte a posílí přesvědčení, že se rodina rozpadla. - Pokud je to možné, neměňte místo a školu vašeho dítěte. Pro dítě, které se snaží přizpůsobit rozvodovému procesu, bude velmi obtížné držet krok s těmito změnami.